Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa
Straż Miejska m.st. Warszawy udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej m. st. Warszawy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są udostępniane na wniosek.
Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres pocztowy: 
ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, lub faxem na nr 22 598 60 03
Wniosek w postaci e-maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: komenda@strazmiejska.waw.pl
W celu uzyskania informacji publicznej z zakresu działania Straży Miejskiej m.st. Warszawy można skorzystać z wniosku:        
·         Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF)
 
·         Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (RTF)
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określającej zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej, Straż Miejska m.st. Warszawy zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy zobowiązuje podmioty wnioskujące do informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego oraz o obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
Wyniki kontroli i akcji porządkowych
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, poniżej przekierowanie na stronę internetową Straży Miejskiej m.st. Warszawy dot.:
 
·         Wyników przeprowadzonych kontroli i akcji porządkowych
            http://www.strazmiejska.waw.pl/  (wybierając baner  "Statystyki")
 
·        Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy: https://strazmiejska.waw.pl/media-straz-miejska/raporty-i-sprawozdania
 
·        Najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowanych przez Straż 
Miejską m. st. Warszawy procedur:
https://strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/najczestsze-pytania-do-strazy-miejskiej
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej

Wersja standardowa