Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa
Straż Miejska m.st. Warszawy udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Dostęp do informacji publicznej
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej m. st. Warszawy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na wniosek.
Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres pocztowy: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, lub faxem na nr 22 598 60 03. Wniosek w postaci e-maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: komenda@strazmiejska.waw.pl

W celu uzyskania informacji publicznej z zakresu działania Straży Miejskiej m.st. Warszawy można skorzystać z wniosku:        
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (RTF)


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), określającej zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej, Straż Miejska m.st. Warszawy zgodnie z art.14 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy zobowiązuje podmioty wnioskujące do informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego oraz o obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Wyniki kontroli i akcji porządkowych Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r.
Nr 112 poz. 1198 ze zm.), osoby zainteresowane wynikami        
przeprowadzonych przez Straż Miejską m.st. Warszawy kontroli
i akcji porządkowych, uzyskają informację na stronie internetowej
Straży Miejskiej pod adresem:http://www.strazmiejska.waw.pl/  (wybierając baner  "Statystyki") Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy: https://strazmiejska.waw.pl/media1/raporty-i-sprawozdania2.htmlNajczęściej zadawane pytania dotyczące stosowanych przez Straż 
Miejską m. st. Warszawy procedur:http://www.strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/najczęstsze-pytania-do-straży-miejskiej.html


 
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry, udostepnianie informacji publicznej

Wersja standardowa