Straż Miejska m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Straż Miejska > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 11.10.2007

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.10.2007

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

1.       Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

2.       Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

3.       Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

4.       Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

5.       Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

6.       Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

7.       Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

8.       Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  BIP prosimy o kontakt.  Osobą odpowiedzialną jest Pan Dariusz Lewandowski - koordynator ds. dostępności, adres poczty elektronicznej dariusz.lewandowski@strazmiejska.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 986 148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności odpowiedzialny jest za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Młynarskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.

Portiernia znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Data ogłoszenia:
21-09-2020
Data wprowadzenia:  21-09-2020
 
 
Wprowadził Kifert Adrianna 21-09-2020
Aktualizujący Kifert Adrianna 30-03-2021
Zatwierdzający Kifert Adrianna 30-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 1055
Rejestr zmian