Straż Miejska m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Straż Miejska > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Straż Miejska m. st. Warszawy została utworzona na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 10/91 z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie powołania i nadania statutu Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.

Straż wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na obszarze m. st. Warszawy i działa całodobowo.

Gospodarka finansowa Straży Miejskiej m. st. Warszawy prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działanie straży gminnych (miejskich) są: 

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2019 poz. 1795 t.j.),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2018 poz. 903 t.j.),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2017 poz. 1511 t.j.),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich), (Dz.U.2009.220.1733 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich), (Dz.U.2019.2484),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), (Dz.U.2009.220.1720),

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), (Dz.U.1998.112.713 z późn. zm.),

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, (Dz.U.2009.220.1732),

9. Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013r. poz. 628 jt.),

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, (Dz.U.2013.639 j.t.),

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, (Dz.U.2003.208.2026 z późn. zm.),

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U.2003.65.611),

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (j.t. Dz.U.2012.1137 z późn. zm.),

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), (Dz.U.1998.161.1108),

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, (Dz.U.2008.132.841 z późn. zm.),

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego,( Dz.U.2012.488),

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, (Dz.U.2011.143.846),

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, (Dz.U.2011.143.845 z późn. zm.),

      oraz

  • Uchwała Nr VI/59/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
  • Uchwała Nr IX/158/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
 
 
Wprowadził Piotr Franaszczuk 15-10-2007
Aktualizujący Kifert Adrianna 03-09-2021
Zatwierdzający Kifert Adrianna 03-09-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-09-2021
Liczba odwiedzin: 25649