Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 I Zastępca Komendanta: Bartłomiej Zieliński


e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl
 
NUMER ALARMOWY STRAŻY MIEJSKIEJ – 986
 
I Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa 


Naczelnik – Andrzej Snopkiewicz
Z-ca Naczelnika – Paweł Goc
sekretariat czynny w godz. 8:00–16:00
    tel.: 22 831 80 59
    fax: 22 831 61 87
    e-mail: ot1@strazmiejska.waw.pl


 
II Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Klimczaka 4
02-797 Warszawa


Naczelnik – Artur Jakubiak
Z-ca Naczelnika - Piotr Kiełbasiński
sekretariat czynny w godz. 7:00–16:00
    tel.: 22 852 15 99
    fax.: 22 647 37 03
    e-mail: ot2@strazmiejska.waw.pl


III Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa  
 
Naczelnik – Arkadiusz Fatyga
Z-ca Naczelnika - Marcin Pawlak


sekretariat czynny w godz. 6:00–16:00
    tel.: 22 823 73 88
    fax.: 22 883 40 48
    e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl


IV Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa


Naczelnik – Wojciech Janicki
Z-ca Naczelnika – Cezary Bochowicz
sekretariat czynny w godz. 7:00–15:00
    tel.: 22 632 97 37
    fax: 22 632 66 71
    e-mail: ot4@strazmiejska.waw.pl
 
V Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Szegedyńska 13a
01-957 Warszawa


Naczelnik – Romuald Modzelewski 
Z-ca Naczelnika - Andrzej Pykało
 
sekretariat czynny w godz. 8:00–16:00
    tel.: 22 869 40 22
    fax: 22 869 93 41
    e-mail: ot5@strazmiejska.waw.pl


VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. J. Młota 3
03-490 Warszawa


Naczelnik – Maciej Świątek
Z-ca Naczelnika - Andrzej Pawlak
sekretariat czynny w godz. 8:00–16:00
    tel.: 22 741 15 15
    fax: 22 619 22 80
    e-mail: ot6@strazmiejska.waw.pl  


VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
 
Naczelnik – Józef Stańko
Z-ca Naczelnika – Janusz Bieńko
sekretariat czynny w godz. 08:00–16:00
    tel.: 22 741 32 10
    fax: 22 619 15 86
    e-mail: ot7@strazmiejska.waw.pl  
 
Wydział ds. Wykroczeń
ul. Młynarska43/45
01- 170 Warszawa
tel. 22 598 60 46
Naczelnik: Małgorzata Giga


II Zastępca Komendanta : Zbigniew Włodarczyk
tel. 22 598 60 00
e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl
 
 
Oddział Specjalistyczny
ul. Kobielska 5
04 - 359 Warszawa
tel. 22 829 47 18
Naczelnik: Adam Doczyński
z-ca Naczelnika – Bogdan Sadlej


 
Referat Interwencyjny
ul. Włochowska 25/33
tel.  22 823 13 04
ul. Kobielska 5
Tel. 22 829 47 25


 
Referat Zabezpieczeń
ul. Kobielska  5
04-359 Warszawa
tel. 22 829 47 24, 22 829 47 21 


 
Oddział  Ochrony Środowiska
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
sekretariat: tel. 22 696 80 35, fax 22 696 80 36
Naczelnik: Krzysztof Kosiński
Z-ca Naczelnika: Tomasz Kowalski


 
Referat ds. Ekologicznych
Referat ds. Pojazdów
Referat ds. Kontroli Środowiska
Wydział  Informatyki i Łączności
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.5, 22 598 60 34, 22 598 60 35, fax 22 692 41 65
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Piszczyk 
Z-ca Naczelnika: Damian Brzeziński
Z-ca Naczelnika: Adam Świetnicki


                        Referat Łączności
      Referat Utrzymania Systemów Informatycznych
      Referat Eksploatacji Systemów


  
Zastępca Komendanta ds. Logistyki: Danuta Cimaszewska
tel. 22 598 60 00
e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl


 
Wydział Logistyki
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 840 76 91, 
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Zduńczyk 
Z-ca Naczelnika: Rafał Miecznikowski
 
Referat Obsługi Gospodarczej
tel. 22 829 76 96,  


      Referat Obsługi Środków Transportowych
tel. 22 829 86 92,
 
Referat Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia
tel. 22 852 15 94,


Referat Ewidencji
tel. 22 840 76 96,


 
Główny Księgowy: Jolanta Tarczyńska


 
Wydział Budżetowo-Księgowy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.2, 22 598 68 18, 22 598 68 14
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Nowosielska


 
Referat Księgowości Finansowej
Referat Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych


 
Wydziały i samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy


Wydział Kontroli Wewnętrznej
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.6,  22 598 68 61
Naczelnik Wydziału: Tadeusz Adamiak


 
Referat Skarg
                        Referat Inspekcji


 
Wydział Kadr i Płac
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 43, 22 598 68 44 , 22 598 68 00 wew. 3
Naczelnik Wydziału: Renata Mitoraj
Z-ca Naczelnika: Anna Klimkiewicz


 
Referat Spraw Osobowych
tel. 22 598 68 32
 
                       Referat Rozliczania Czasu Pracy
tel. 22 598 68 33
 
Referat Rachuby Płac
tel. 22 598 68 28
Wydział Szkolenia
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 855 33 10, 11,12,13
Naczelnik Wydziału: Cezary Pancewicz
Z-ca Naczelnika: Tadeusz Birke


 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 60 73
Naczelnik: Joanna Maroszyńska


 
Referat Promocji
                        Referat Prasowy


 
Zespół Radców Prawnych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 


 
Zespół Inspektorów BHP
ul. Sołtyka 8/10 
01-163 Warszawa 
tel. 22 638 39 69


 
Inspektor ds. Przeciwpożarowych
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 862 15 65


  
Inspektor Ochrony Danych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00
 


Zespół ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. tel. 22 598 68 00
 


Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00


  
Wydział Profilaktyki i Planowania
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.1, 22 598 60 30
fax. 22 443 02 84


Naczelnik Wydziału: Grzegorz Staniszewski
 


Referat Profilaktyki

 
Wydział Centralne Stanowisko Kierowania
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. alarmowy  986 – całodobowo
tel. 22 598 68 85 – sekretariat


 
Naczelnik: Dariusz Nosorowski
Z-ca Naczelnika: Tomasz Mrozek
p.o. Z-cy Naczelnika: Jacek Zabielski


                 
                        Referat Służba Dyżurna
                        Referat Służba Ochrony Obiektowej
                        Referat Analiz
                        Referat Operacyjny


 
Wydział  Zamówień Publicznych
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 851 16 12,  tel. 22 644 15 64
Naczelnik: Agnieszka Szajkowska


 
                        Referat Realizacji Postępowań
tel. 22 851 16 12,  tel. 22 644 15 64


 
Wydział Prezydialny
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.4, 22 598 60 77, 22 598 60 76 


Naczelnik: Michał Durka
Z-ca Naczelnika: Małgorzata Szewczuk-Szczygieł


                         Referat ds. Administracji
                         Inspektorzy ds. Legislacji Wewnętrznej
Zespoły zadaniowe powołane przez Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Zgodnie z § 7 Regulaminu Wewnętrznego Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Komendant Straży może tworzyć, poza ustaloną strukturą, doraźne komisje i zespoły złożone z pracowników Straży Miejskiej, a w razie potrzeby także z osób niebędących pracownikami Straży Miejskiej.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa