Straż Miejska m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Straż Miejska > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Straż Miejska m. st. Warszawy jest umundurowaną formacją, która wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą działania oraz uprawnień straży gminnych (miejskich) jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.), uchwała Nr VI/59/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej m. st. Warszawy, uchwała Nr IX/158/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Do zadań Straży Miejskiej m. st. Warszawy należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 
 
Wprowadził Piotr Franaszczuk 15-10-2007
Aktualizujący Kumor Małgorzata 21-12-2016
Zatwierdzający Kumor Małgorzata 21-12-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-12-2016
Liczba odwiedzin: 18099