Straż Miejska m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Straż Miejska > Menu Podmiotowe > Władze > Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych - strażą kieruje komendant, zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (art. 7 ust. 1). Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta)(art. 7 ust 2).

Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy:
Magdalena Ejsmont
tel.  22 598 68 00

e-mail: komendant@strazmiejska.waw.pl
oraz
e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej m.st. Warszawy (załącznik do uchwały Nr VI/59/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 r.) Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy strażników oraz pozostałych pracowników. Do kompetencji Komendanta należy również:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
  • reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
  • składanie w imieniu straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
  • składanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazywanie Prezydentowi m. st. Warszawy informacji o sytuacji w mieście,
  • dokonywanie za Straż Miejską, która w rozumieniu prawa pracy jest pracodawcą, czynności z zakresu prawa pracy.
 
 
Wprowadził Piotr Franaszczuk 15-10-2007
Aktualizujący Kifert Adrianna 30-05-2022
Zatwierdzający Kifert Adrianna 30-05-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-05-2022
Liczba odwiedzin: 52755