BIP - Straż Miejska > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

 


Schemat organizacyjny Straży Miejskiej m.st. Warszawy


 I Zastępca Komendanta: Bartłomiej Zieliński


e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl

 

NUMER ALARMOWY STRAŻY MIEJSKIEJ – 986

 

I Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa 


Naczelnik – Andrzej Snopkiewicz

Z-ca Naczelnika – Paweł Goc

sekretariat czynny w godz. 8:00–16:00

    tel.: 22 831 80 59

    fax: 22 831 61 87

    e-mail: ot1@strazmiejska.waw.pl


 

II Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Klimczaka 4

02-797 Warszawa


Naczelnik – Artur Jakubiak

Z-ca Naczelnika - Piotr Kiełbasiński

sekretariat czynny w godz. 7:00–16:00

    tel.: 22 852 15 99

    fax.: 22 647 37 03

    e-mail: ot2@strazmiejska.waw.pl


III Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Przemyska 18

02-361 Warszawa  

 

Naczelnik – Arkadiusz Fatyga

Z-ca Naczelnika - Marcin Pawlak


sekretariat czynny w godz. 6:00–16:00

    tel.: 22 823 73 88

    fax.: 22 883 40 48

    e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl


IV Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa


Naczelnik – Wojciech Janicki

Z-ca Naczelnika – Cezary Bochowicz

sekretariat czynny w godz. 7:00–15:00

    tel.: 22 632 97 37

    fax: 22 632 66 71

    e-mail: ot4@strazmiejska.waw.pl

 

Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Szegedyńska 13a
01-957 Warszawa


Naczelnik – Romuald Modzelewski 

Z-ca Naczelnika - Andrzej Pykało

 

sekretariat czynny w godz. 8:00–16:00

    tel.: 22 869 40 22

    fax: 22 869 93 41

    e-mail: ot5@strazmiejska.waw.pl


VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. J. Młota 3

03-490 Warszawa


Naczelnik – Maciej Świątek

Z-ca Naczelnika - Andrzej Pawlak
sekretariat czynny w godz. 
8:00–16:00

    tel.: 22 741 15 15

    fax: 22 619 22 80

    e-mail: ot6@strazmiejska.waw.pl  


VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy

ul. Kobielska 5

04-359 Warszawa

 

Naczelnik – Józef Stańko

Z-ca Naczelnika – Janusz Bieńko

sekretariat czynny w godz. 08:00–16:00

    tel.: 22 741 32 10

    fax: 22 619 15 86

    e-mail: ot7@strazmiejska.waw.pl  

 

Wydział ds. Wykroczeń
ul. Młynarska43/45
01- 170 Warszawa
tel. 22 598 60 46
Naczelnik: Małgorzata GigaII Zastępca Komendanta : Zbigniew Włodarczyk
tel. 22 598 60 00
e-mail: 
komenda@strazmiejska.waw.pl

 

 

Oddział Specjalistyczny
ul. Kobielska 5
04 - 359 Warszawa
tel. 22 829 47 18
Naczelnik: Adam Doczyński

z-ca Naczelnika – Bogdan Sadlej


 

Referat Interwencyjny
ul. Włochowska 25/33

tel.  22 823 13 04

ul. Kobielska 5

Tel. 22 829 47 25


 

Referat Zabezpieczeń

ul. Kobielska  5

04-359 Warszawa

tel. 22 829 47 24, 22 829 47 21 


 

Oddział  Ochrony Środowiska
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
sekretariat: tel. 22 696 80 35, fax 22 696 80 36
Naczelnik: Krzysztof Kosiński

Z-ca Naczelnika: Tomasz Kowalski


 

Referat ds. Ekologicznych

Referat ds. Pojazdów

Referat ds. Kontroli ŚrodowiskaWydział  Informatyki i Łączności
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.5, 22 598 60 34, 22 598 60 35, fax 22 692 41 65
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Piszczyk 

Z-ca Naczelnika: Damian Brzeziński

Z-ca Naczelnika: Adam Świetnicki


                        Referat Łączności

      Referat Utrzymania Systemów Informatycznych

      Referat Eksploatacji Systemów  

Zastępca Komendanta ds. Logistyki: Danuta Cimaszewska
tel. 22 598 60 00
e-mail: 
komenda@strazmiejska.waw.pl


 

Wydział Logistyki
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 840 76 91, 
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Zduńczyk 

Z-ca Naczelnika: Rafał Miecznikowski

 

Referat Obsługi Gospodarczej

tel. 22 829 76 96,  


      Referat Obsługi Środków Transportowych

tel. 22 829 86 92,

 

Referat Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia

tel. 22 852 15 94,


Referat Ewidencji

tel. 22 840 76 96,


 

Główny Księgowy: Jolanta Tarczyńska


 

Wydział Budżetowo-Księgowy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.2, 22 598 68 18, 22 598 68 14
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Nowosielska


 

Referat Księgowości Finansowej

Referat Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych


 

Wydziały i samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy


Wydział Kontroli Wewnętrznej
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.6,  22 598 68 61
Naczelnik Wydziału: Tadeusz Adamiak


 

Referat Skarg

                        Referat Inspekcji


 

Wydział Kadr i Płac
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 43, 22 598 68 44 , 22 598 68 00 wew. 3
Naczelnik Wydziału: Renata Mitoraj

Z-ca Naczelnika: Anna Klimkiewicz


 

Referat Spraw Osobowych

tel. 22 598 68 32
 

                       Referat Rozliczania Czasu Pracy

tel. 22 598 68 33

 

Referat Rachuby Płac

tel. 22 598 68 28Wydział Szkolenia

ul. Sołtyka 8/10

01-163 Warszawa

tel. 22 855 33 10, 11,12,13

Naczelnik Wydziału: Cezary Pancewicz

Z-ca Naczelnika: Tadeusz Birke


 

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel. 22 598 60 73

Naczelnik: Joanna Maroszyńska


 

Referat Promocji

                        Referat Prasowy


 

Zespół Radców Prawnych

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel. 22 598 68 00 


 

Zespół Inspektorów BHP
ul. Sołtyka 8/10 

01-163 Warszawa 

tel. 22 638 39 69


 

Inspektor ds. Przeciwpożarowych
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 862 15 65


  

Inspektor Ochrony Danych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00

 


Zespół ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel. tel. 22 598 68 00

 


Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00


  

Wydział Profilaktyki i Planowania
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.1, 22 598 60 30

fax. 22 443 02 84


Naczelnik Wydziału: Grzegorz Staniszewski

 


Referat Profilaktyki


 

Wydział Centralne Stanowisko Kierowania

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel. alarmowy  986 – całodobowo

tel. 22 598 68 85 – sekretariat


 

Naczelnik: Dariusz Nosorowski

Z-ca Naczelnika: Tomasz Mrozek

p.o. Z-cy Naczelnika: Jacek Zabielski


                 

                        Referat Służba Dyżurna

                        Referat Służba Ochrony Obiektowej

                        Referat Analiz

                        Referat Operacyjny


 

Wydział  Zamówień Publicznych
ul. Sołtyka 8/10
01-163 Warszawa
tel. 22 851 16 12,  tel. 22 644 15 64
Naczelnik: Agnieszka Szajkowska


 

                        Referat Realizacji Postępowań

tel. 22 851 16 12,  tel. 22 644 15 64


 

Wydział Prezydialny
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00 wew.4, 22 598 60 77, 22 598 60 76 


Naczelnik: Michał Durka

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Szewczuk-Szczygieł


                         Referat ds. Administracji

                         Inspektorzy ds. Legislacji WewnętrznejZespoły zadaniowe powołane przez Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Zgodnie z § 7 Regulaminu Wewnętrznego Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Komendant Straży może tworzyć, poza ustaloną strukturą, doraźne komisje i zespoły złożone z pracowników Straży Miejskiej, a w razie potrzeby także z osób niebędących pracownikami Straży Miejskiej.


 
 
Wprowadził Piotr Franaszczuk 15-10-2007
Aktualizujący Kifert Adrianna 02-06-2022
Zatwierdzający Kifert Adrianna 02-06-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2022
Liczba odwiedzin: 84233